สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจเอก พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ

วันที่ 10 ก.ย. 2560 เวลา 19:52 น.

Views

เวลา 17.20 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจเอก พจน์ บุณยะจินดา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 สิริอายุได้ 80 ปี

พลตำรวจเอก พจน์ บุณยะจินดา เป็นบุตรของพระวรสิทธิวินิจฉัย กับนางล้อม บุณยะจินดา เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2479 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทเวศร์ศึกษา และรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รุ่นที่ 13 จากนั้น เริ่มรับราชการเป็นสารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย โดยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จนได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, ผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจ โดยขณะนั้น ได้ริเริ่มก่อตั้งสำนักงานสารนิเทศ กรมตำรวจขึ้น และดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการคนแรก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และความเข้าใจอันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน รวมทั้ง เป็นอธิบดีกรมตำรวจ ต่อมา ได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ จนเกษียณอายุราชการในปี 2540

นอกจากนี้ เป็นผู้ริเริ่มสร้างสโมสรตำรวจ ณ ถนนวิภาวดี และก่อตั้ง "มูลนิธิบุณยะจินดา" เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว สำหรับนำเงินทุนไปใช้ในโครงการต่าง ๆ อาทิ สร้างตึกผ่าตัดโรคหัวใจให้กับโรงพยาบาลตำรวจ, มอบให้โครงการแก้ปัญหาจราจรในโครงการพระราชดำริ และช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ด้านครอบครัว สมรสกับคุณหญิง กอแก้ว บุณยะจินดา สกุลเดิม บัวทรัพย์ มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจเอกพจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ พลตำรวจเอกพจน์ บุณยะจินดา