พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสร็จสิ้นพระกรณียกิจ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และเสด็จกลับถึงประเทศไทย แล้ว

วันที่ 10 ก.ย. 2560 เวลา 19:54 น.

Views

วันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2560 เวลา 16.08 นาที ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จจากโรงแรม China World ที่ประทับ ถึงยังห้องรับรอง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสนี้ ประทานของที่ระลึกแก่นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และภริยา, ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูต, ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และนายกวน มู่ อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ในโอกาสเสด็จเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 615 เสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา 20.48 น. เสด็จถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เฝ้ารับเสด็จ อันเป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในการเสด็จเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น พร้อมกับ ทรงเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และหลักประกันทางกฎหมายสำหรับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน พุทธศักราช 2560 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระกรณียกิจ สาธารณรัฐประชาชนจีน