ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดินทางไปสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 10 ก.ย. 2560 เวลา 19:58 น.

Views

วันนี้ ที่อาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีประชาชนเดินทางไปสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 ซึ่งประชาชนที่สมัครจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสาสีฟ้า และบัตรจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยจะแบ่งสีตามประเภทของงานจำนวน 8 ประเภท อาทิ งานจราจร งานบริการประชาชน และงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2560 โดยประชาชนจิตอาสาที่ประสงค์จะปฏิบัติงานที่พื้นที่เขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร สามารถสมัครได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เช่น ที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน มีประชาชนเดินทางไปสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เป็นประจำทุกวัน รวมจำนวนประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในเขตตลิ่งชัน ตั้งแต่วันแรกถึงปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 356 คน

ส่วนต่างจังหวัดสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำหรับในต่างประเทศ สมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลประจำประเทศนั้น เช่น ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น มีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ แล้ว 21 คน สำหรับหลักฐานการสมัครใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน โดยจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. สำหรับวันนี้ มีผู้มาสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวม 43,720 คน

Tag : โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช