หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 10 ก.ย. 2560 เวลา 19:59 น.

Views

เวลา 10.30 น. วันนี้ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช และบริษัท พอเพียง จำกัด โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป รับพระราชทานฉันเพล และสวดพระพุทธมนต์

เวลา 14.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาและสดับปกรณ์ โดยมีเจ้าภาพร่วมฯ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี, โรงเรียนในเครืออนุบาลเปล่งประสิทธิ์ และบริษัท สปีด เพรส จำกัด

เวลา 17.00 น. มีเจ้าภาพฯ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน, โรงเรียนราชินีบูรณะ, พระครูสังฆวิสุทธิ์ และคณะศิษย์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาและสดับปกรณ์

เวลา 19.00 น. มีพระพิธีธรรม 8 รูป สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ โดยมีเจ้าภาพร่วมฯ อาทิ โรงเรียนบางบัวทอง, สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนแจงร้อนวิทยา และโรงแรมอเล็กซานเตอร์

โดยตลอดทั้งวันนี้ ประชาชนจากทั่วประเทศ ตลอดจน พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ซึ่งวานนี้ มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ รวม 62,057 คน

ส่วนที่บริเวณท้องสนามหลวง มีประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" รวม 156 คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามจุดบริการต่าง ๆ ในกิจกรรมที่ตนเองมีความถนัด อาทิ บริการแจกน้ำดื่ม, ทำอาหาร, แจกร่ม, เก็บขยะ ตลอดจนงานบริการประชาชน และงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเป็นการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Tag : ถวายบังคมพระบรมศพ พระบรมศพ ถวายความอาลัย ถวายสักการะพระบรมศพ