คอลัมน์หมายเลข 7 : ทต.เขาโจดสร้างตลาดรุกที่ป่าสงวน ตอนที่ 1

วันที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

ตลาดกระเหรี่ยงเขาโจด อยู่ในพื้นที่บ้านเขาเหล็ก ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 12 พร้อมคณะ และคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการนี้ แต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้า นอกจากสิ่งก่อสร้างต่างๆ พังเสียหายมากขึ้น เพราะตลาดไม่เคยเปิดใช้งานนับตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จ เดือนมีนาคม 2559

ตลาดกระเหรี่ยงเขาโจด เทศบาลตำบลเขาโจด ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ให้ก่อสร้างตลาด ห้องสุขา ห้องแถว ถมดินลูกรัง ปรับพื้นที่ทำถนน คสล.โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) รอบสระน้ำ และถนนแยกทางเข้าหมู่บ้าน ครบกำหนดวันที่ 17 มีนาคม 2559 ค่าก่อสร้างกว่า 9,000,000 บาท เทศบาลตรวจรับ และจ่ายค่าจ้างครบแล้ว

อะไรคือสาเหตุให้ตลาดแห่งนี้ไม่เปิดใช้งาน ทั้งที่จ่ายเงินแผ่นดินกว่า 9,000,000 บาท ย้อนกลับเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนปีที่แล้ว ผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะ รวมทั้งคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน พบว่าระหว่างก่อสร้างโครงการนี้ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าตรวจสอบและยึดของกลาง โดยแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องข้อหาบุกรุกที่ป่าสงวน โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่หลังจากนั้นเทศบาลให้เอกชนก่อสร้างตลาดจนเสร็จ แต่ไม่เคยเปิดใช้งานทั้งที่เทศบาลตำบลเขาโจดตั้งเป้าให้ตลาดแห่งนี้ เป็นที่ค้าขายสินค้าเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่

นอกจากนี้ยังพบว่า งานก่อสร้างหลายส่วนทำไม่ถูกต้องตามแบบและไม่ครบถ้วน งานก่อสร้างจึงชำรุดเสียหาย ผู้ว่า สตง.จึงขอให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

การตรวจสอบโครงการนี้ ล่าสุดผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 12 บอกว่า ผู้ว่า สตง.สั่งการให้ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รีบแก้ไขปัญหานี้

ขณะที่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่

วันพรุ่งนี้ฟังคำชี้แจงจากนายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด เกี่ยวกับการทำตลาดกระเหรี่ยงเขาโจด

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7