สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงบันทึกแถบวิดีทัศน์พระราชทานสัมภาษณ์ เพื่อเผยแพร่ในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560

วันที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา 19:59 น.

Views

เวลา 17.30 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะประธานฝ่ายจัดหารายได้วันมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะแพทย์ผู้จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2560 เฝ้ากราบทูลขอพระราชทานสัมภาษณ์ เพื่อบันทึกแถบวิดีทัศน์รายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขของไทย เป็นการเจริญรอยตามพระราชปณิธานในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยจะนำไปออกอากาศในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 22.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยปีนี้ใช้ชื่อว่า "ศิริราชเพื่อประชาชน"

โอกาสนี้ มีพระดำรัสเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนที่โรงพยาบาลศิริราช รับเข้ารักษา

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันมหิดล วันมหิดล ประจำปี 2560 ศิริราชเพื่อประชาชน