หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะบุคคล ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา 20:05 น.

Views

เวลา 10.30 น. วันนี้ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และบริษัท อู่ต่อเรือบางโพใต้ จำกัด โดยมีนาวาเอก อภิรมย์ เงินบำรุง นายกสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพฯ

เวลา 14.30 น. มีเจ้าภาพร่วมฯ อาทิ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ, บริษัท อาร์.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรท จำกัด และบริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย จำกัด โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา และสดับปกรณ์

เวลา 17.00 น. มีเจ้าภาพร่วมฯ อาทิ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, บริษัท แม็กซิออนวีลส์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด มีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา และสดับปกรณ์

เวลา 19.00 น. มีพระพิธีธรรม 8 รูป สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ มีเจ้าภาพร่วมฯ อาทิ บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด, บริษัท ซิตี้ ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด มหาชน

โดยตลอดวันนี้ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง มีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นจำนวนมาก อาทิ คณะครูจากโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย, โรงเรียนบ้านโรงหีบ และโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม จังหวัดชลบุรี และประชาชนจากจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ "ศูนย์อำนวยความสะดวกพระภิกษุสามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม" ได้อำนวยความสะดวก นำพระภิกษุและสามเณร รวม 100 รูป พร้อมทั้งแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรม รวม 171 คน ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ด้วย โดยวานนี้ มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ 50,812 คน

นอกจากนี้ ที่บริเวณท้องสนามหลวง มีประชาชนจิตอาสาในโครงการ "หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ไปร่วมกันทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ อาทิ ช่วยประกอบอาหารและแจกอาหาร, แจกร่ม, เก็บขยะ และบริการเข็นรถวีลแชร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Tag : เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ กราบถวายบังคมพระบรมศพ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ