ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 12 ก.ย. 2560

วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

ราคาในกลุ่มเนื้อสัตว์ วันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ส่วนราคาไข่  ไข่เป็ด ขนาดกลาง เท่าเดิม เช่นเดียวกับไข่ไก่ แม้เนื้อสัตว์และไข่ ราคาขายไม่เปลี่ยนแปลง แต่วันนี้ผักสดหลายรายการราคาแพงขึ้นมา เพราะผลผลิตที่ขายได้มีน้อยลง เนื่องจากได้รับความเสียหายจากฝนตกชุกในพื้นที่เพาะปลูก ทำให้วันนี้ผักกาดขาวปลี ราคาแพงขึ้นมา สำหรับราคาผลไม้ วันนี้กล้วยหอมทอง ราคาลดลง ส่วนส้มเขียวหวาน เบอร์ 5 ขนาดใหญ่ ราคาก็ลดลง

ราคาเนื้อสัตว์
หมูเนื้อแดง                 กก.ละ            120-125  บาท
เนื้อวัว                        กก.ละ            240-260  บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)   ตัว ละ            70-75    บาท
ปลานิล                       กก.ละ            60-75    บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด                ฟองละ                 4.70-4.80  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2          ฟองละ                 3.30-3.40  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 3          ฟองละ                 3.20-3.30  บาท

ราคาผัก
ผักกาดขาวปลี               กก.ละ             25-28     บาท
คะน้า                     กก.ละ             25-28     บาท
กะหล่ำปลี                  กก.ละ             20-22     บาท
พริกขี้หนู (จินดา)             ขีด ละ             4-5       บาท
ผักชี                      ขีดละ              16-17     บาท

ราคาผลไม้
กล้วยหอมทองใหญ่             ผล ละ           7.14-8.57  บาท
ส้มเขียวหวาน (ขนาดใหญ่)  กก.ละ           80-90      บาท
ทุเรียนหมอนทอง                 กก.ละ           100-120    บาท
มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์        กก.ละ           50-60      บาท

ที่มา : กรมการค้าภายใน