นายกฯ เตรียม ใช้ม.44 ยกเลิกใบ ตม.6 สำหรับคนไทย

วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 17:09 น.

Views

ที่ประชุม คสช. มีมติออกคำสั่งมาตรา 44 ยกเลิก แบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไทย หรือ ใบ ตม.6 สำหรับคนไทย กรณีเข้าออกประเทศไม่ต้องกรอกเอกสารใบ ตม 6 โดยให้ถือว่าหนังสือเดินทางเป็นเอกสาร ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทย หลังจากมีปัญหาความคับคั่งจนทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ออกเป็นมาตรา 44 เนื่องจากกรณีนี้ต้องแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อน คสช. จึงตัดสินใจใช้มาตรา 44 เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ซึ่งหากเป็นไปตามขั้นตอนอาจจะเกิดความล่าช้า ทั้งนี้ ยังไม่สามารถตอบได้ว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะลงนามในคำสั่งเมื่อใด

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ได้ เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแบบฟอร์ม ตม.6 สำหรับชาวต่างชาติ ด้วย  โดยมีการเพิ่มช่องให้กรอกรายละเอียดเพิ่ม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกระทรวงการท่องเที่ยว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แต่ทั้งนี้จะให้ใช้แบบฟอร์มเดิมซึ่งพิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้จำนวนมากไปพลางก่อน ซึ่งคาดว่าจะใช้ได้จนถึงสิ้นปีนี้ จากนั้นจึงจะนำแบบฟอร์มใหม่ มาใช้

Tag : นายกรัฐมนตรี ม.44 ตม.6 ตรวจคนเข้าเมือง