เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 12 ก.ย.60

วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 18:33 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 12 ก.ย..60

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
พิธีกร : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร, ศตกมล วรกุล

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ เดินหน้าประเทศไทย 12 กย 60 รศ ดร จักษ์ พันธ์ชูเพชร ศตกมล วรกุล มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน