ประชาชนร่วมสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 20:11 น.

Views

วันนี้ ที่อาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ซึ่งเป็นวันที่ 12 ของการเปิดรับสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มีประชาชนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ไปสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยเลือกประเภทงานที่ตนเองถนัดจาก 8 ประเภท อาทิ งานประชาสัมพันธ์, งานโยธา, งานขนส่ง, งานแพทย์ และงานรักษาความปลอดภัย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคมนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ พระลานพระราชวังดุสิต หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับจิตอาสาที่ประสงค์จะปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตน สามารถสมัครได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เช่น ที่สำนักงานเขตหลักสี่ ออกปฏิบัติงานที่วัดหลักสี่ ส่วนต่างจังหวัด สมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ และต่างประเทศ สมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลประจำประเทศนั้น เช่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยในต่างประเทศจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 กันยายนนี้ และในประเทศไทย เปิดรับสมัครไปถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ หลักฐานการสมัคร คือ บัตรประชาชนฉบับจริง ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน ซึ่งทุกคนจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสา สีฟ้า และบัตรจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แบ่งสีตามประเภทของงาน รวมทั้งสิ่งของพระราชทานที่ยังไม่ได้รับ ได้แก่ เสื้อโปโลสีดำ, หมวก, ผ้าพันคอ และปลอกแขน นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี จะได้รับกระปุกออมสินพระราชทานเพิ่มเติมด้วย

สำหรับวันนี้ มีผู้มาสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 98,321 คน

Tag : โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการจิตอาสางานพระราชพิธี