สภานายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 20:14 น.

Views

ที่หอประชุมโรงเรียนบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2,330 ชุด ในตำบลบางบาล ตำบลบางชะนี ตำบลบางหลวงโดด ตำบลไทรน้อย ตำบลบางหัก และตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 6 อำเภอ 76 ตำบล 404 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอบางบาล อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางไทร ทั้งนี้ ราษฎรต่างปลาบปลื้มใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบทุกข์ภัยในขณะนี้

Tag : สภากาชาดไทย ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย มอบน้ำแก่ประชาชนประสบอุทกภัย น้ำท่วมอ่างทอง น้ำท่วม