คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจถนน 700 เมตร 27 ล้านบาท จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข  7  ต้านทุจริตตามติดกลโกง วันนี้ตรวจสอบงานซ่อมแซมถนนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่างาน 27 ล้านบาท

คอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลตรวจสอบข้อร้องเรียนนี้ กับผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม จากการขับรถสังเกตการณ์ถนนเลียบคันคลองสาย 4 ฝั่งซ้าย เชื่อมระหว่างอำเภอเสนากับอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพถนนมีทั้งที่ซ่อมแซมแล้ว และยังชำรุด

ช่างคุมงาน ชี้แจงงบประมาณจำกัด จึงไม่สามารถปรับปรุงถนนได้ตลอดเส้นทาง เบื้องต้นซ่อมแซมเฉพาะที่เสียหายหนัก ส่วนที่ยังพบความชำรุดนั้นอยู่นอกเหนือค่างาน

น่าสังเกตว่า บริเวณที่ซ่อมแซมแล้วยังพบความชำรุดอีก 3 จุด โครงการนี้เพิ่งส่งมอบงานเดือนเมษายน ค่างานกว่า 27 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่างานเสาเข็ม รวมทั้งสิ้น 7,800 ต้น เพื่อเสริมฐานรากไม่ให้เกิดการทรุดตัวอีก 

ผู้ว่า สตง.ตั้งข้อสังเกต นอกจากปัจจัยทางธรรมชาติ การใช้งานถนนแล้ว คุณภาพงานก่อสร้างก็มีส่วนสำคัญ จากการสุ่มตรวจสอบความหนาของผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) ได้ 4 เซนติเมตร ตามแบบกำหนดความหนา 5 เซนติเมตร

ทั้งนี้ สตง.พระนครศรีอยุธยา สุ่มเจาะพื้นความหนาผิวจราจรจุดอื่นรวม 9 จุด พบว่า ความหนาผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตได้ตามแบบ 5 เซนติเมตร พร้อม ถอดแบบรูปรายการ โดยเฉพาะค่างานเสาเข็ม ซึ่งทำให้ค่างานโครงการนี้สูงถึง 27 ล้านบาท เบื้องต้นยังไม่พบข้อสังเกต


FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7