ป.ป.ช.ไม่ชี้มูลความผิด ยิ่งลักษณ์ ปมน้ำท่วมใหญ่ปี 54 ชี้เป็นภัยธรรมชาติ

วันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 16:45 น.

Views

พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า มติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ไม่ชี้มูลนางสาวยิ่งลักษณ์ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำ จนทำให้เกิดปัญหาอุทกภัย และเกิดความเสียหายกว่า 350,000 ล้านบาท เพราะเห็นว่าการดำเนินการของนางสาวยิ่งลักษณ์ เป็นไปตามขั้นตอนการบริหารราชการแผ่นดิน และภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรี รวม 34 ราย ถูกกล่าวหาใช้อำนาจโดยมิชอบในการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ปี 2548 - 2553 นั้นยังอยู่ระหว่างการไต่สวน

ด้าน พันเอกปิยะพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ทีมโฆษก คสช.ออกมาขอความร่วมมือกลุ่ม แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.ให้งดแถลงข่าวทวงความยุติธรรม 99 ศพ ในวันพรุ่งนี้ เพราะอาจเข้าข่ายการเคลื่อนไหวทางการเมือง ดังนั้นจึงควรรอให้บรรยากาศเหมาะสม และ คสช.ผ่อนปรนการทำกิจกรรมก่อน ซึ่งหาก นปช.ยืนยันแถลงข่าวก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำด้วย

ขณะที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.แล้ว ซึ่งเป็นฉบับแรกใน 4 ฉบับ ที่เมื่อเสร็จสิ้นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทันทีที่มีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้ กกต.ชุดปัจจุบันจะพ้นจากตำแหน่งตามบทเฉพาะกาล มาตรา 70 ที่ให้เซตซีโร กกต.ชุดเดิม แต่ให้รักษาการณ์จนกว่าจะมีการสรรหา กกต.ชุดใหม่ 7 คน ภายใน 90 วัน ก่อนส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ กกต.ชุดใหม่ ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์

และต้องดูว่า นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.จะยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

Tag : ยิ่งลักษณ์ น้ำท่วมใหญ่