ประชาชนไปสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 20:19 น.

Views

ที่อาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ซึ่งเป็นวันที่ 13 ของการสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงข้าราชการ ไปสมัครเข้าร่วมโครงการฯ อาทิ นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยสามารถเลือกงานจิตอาสาตามความถนัดของแต่ละบุคคล จาก 8 ประเภทงาน เพื่อปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ พระลานพระราชวังดุสิต ส่วนจิตอาสาที่ประสงค์จะปฏิบัติงานที่เขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เช่น ที่สำนักงานเขตห้วยขวาง ออกปฏิบัติงานที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก มีประชาชนทยอยไปสมัครเข้าร่วมโครงการ จนถึงปัจจุบัน จำนวน 423 คน สำหรับต่างจังหวัดสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ เช่น ที่อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีประชาชนไปลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง อาทิ อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจะได้รับผ้าพันคอ และหมวกพระราชทาน โดยนัดมารับวันที่ 11 ตุลาคม 2560 พร้อมบัตรติดหน้าอกเพื่อให้รู้ว่าทำจิตอาสาด้านใด โดยผู้ที่มาลงทะเบียนต่างกล่าวว่า ตั้งใจทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นวาระสุดท้าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและตอบแทนสังคม โดยตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนจนถึงปัจจุบัน มีประชาชนในเขตอำเภอเมืองมาลงทะเบียนจำนวนกว่า 2,000 คน และทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดกำแพงเพชร รวมกว่า 14,000 คน และต่างประเทศสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลประจำประเทศนั้น โดยต่างประเทศเปิดรับสมัครทุกวัน จนถึงวันที่ 20 กันยายน เช่น ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส มีคนไทยในกรุงลิสบอนและพื้นที่ใกล้เคียง ทยอยเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

โดยวันนี้มีผู้มาสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 91,387 คน

Tag : โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการจิตอาสางานพระราชพิธี