โครงการ "หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สร้างความสุขและสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 20:20 น.

Views

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ "หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ไปร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ผักตบชวา และวัชพืชในคลองควาย เขตบางบอน ระยะทาง 800 เมตร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้คลองควายมีขยะ สิ่งปฏิกูลอยู่เป็นจำนวนมาก กับมีผักตบชวาขึ้นอยู่หนาแน่น ส่งผลให้น้ำในคลองเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุงชนิดต่าง ๆ ทำให้การระบายน้ำลงสู่คลองบางพรานและคลองวัดสิงห์เป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งคลองในฤดูฝน นอกจากนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนคงโครัดอุทิศ ซอยเอกชัย 50 เขตบางบอน ซึ่งเดิมเต็มไปด้วยเศษกิ่งไม้ มีหญ้าขึ้นปกคลุมพื้นสนามสูง และเป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษ

หลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยความร่วมมือของประชาชนจิตอาสาโครงการ "หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนคงโครัดอุทิศ สะอาด สนามหญ้าสวยงาม และโรงเรียนได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการมีวินัยมาสอนนักเรียนให้เป็นเด็กที่เมื่อเติบโตจะได้มีวินัย และเป็นเยาวชนที่มีจิตอาสาในการทำความดี

ขณะเดียวกัน น้ำในคลองควายสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การระบายน้ำไหลได้เร็วขึ้น ไม่มีกลิ่นเหม็น จำนวนยุงลดน้อยลง สุขอนามัยของประชาชนในชุมชนดีขึ้น และทำให้ทุกคนมีความสุข ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และจะช่วยกันสืบสานพระราโชบายให้ยั่งยืนต่อไป

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เขตบางบอน ระบายน้ำเขตบางบอน