หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 20:21 น.

Views

เวลา 10.30 น. วันนี้ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ และรับพระราชทานฉัน และมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล อาทิ มูลนิธิเกียรตินาคิน, บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน และบริษัท นันธการ์ โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

เวลา 14.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาและสดับปกรณ์ มีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ อาทิ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด มหาชน และสโมสรนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 37

เวลา 17.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาและสดับปกรณ์

เวลา 19.00 น. มีพระพิธีธรรม 8 รูป สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ โดยมีเจ้าภาพร่วมฯ อาทิ โรงเรียนสิริรัตนาธร, คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 8 และบริษัท ไบร์ท ฟิวเจอร์ เทรนนิ่ง จำกัด

โดยตลอดวันนี้ ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาจากทั่วประเทศไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในเดือนตุลาคมนี้ โดยมีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมจากที่ต่าง ๆ ไปร่วมอธิษฐานจิต ปลงสังเวช และเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ นอกจากนี้ ยังมีประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ดัวยหัวใจ ไปอำนวยความสะดวกและบริการแจกน้ำดื่ม ร่มกันแดด เตรียมประกอบอาหาร และทำขนมกล้วย แจกประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน และยังเดินเก็บขยะรอบพื้นที่สนามหลวง โดยประชาชนได้รับอาหารพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอาหารจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง อาทิ ข้าวผัดเขียวหวานปลากราย, ข้าวแกงไตปลา, ข้าวไก่ทอดกระเทียม, เส้นใหญ่ราดหน้าหมูสับ และกล้วยไข่เชื่อม สำหรับวานนี้มีประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ 47,476 คน ยอดเงินที่ประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล รวม 3,280,673 บาท

Tag : เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ กราบถวายบังคมพระบรมศพ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ