เดินหน้าประเทศไทย : พลังชุมชนโดยยุติธรรม

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 01:06 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : พลังชุมชนโดยยุติธรรม

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : สมร แก้วประดิษฐ์ กำนัน ต.เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น, นิพนธ์ พลบูรณ์ ผู้แทนผู้เสียหาย, สุดใจ เกาะหาร ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น, ธนาธิป ธนเกียรติ์วรกุล ประธานกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเชือกกล้วย

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 13 กย 60 พลังชุมชนโดยยุติธรรม อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ สมร แก้วประดิษฐ์ นิพนธ์ พลบูรณ์ สุดใจ เกาะหาร กำนัน ต เขื่อนอุบลรัตน์ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต เขื่อนอุบลรัตน์ ธนาธิป ธนเกียรติ์วรกุล