โครงการสานฝัน ปันใจให้น้อง ครั้งที่ 8 จ.บุรีรัมย์ : สนามข่าวคนดี

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 06:56 น.

Views

จ.บุรีรัมย์ มีการจัดกิจกรรมโครงการสานฝัน ปันใจให้น้อง จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 แล้ว ไปติดตามในสนามข่าวคนดี              

สนามข่าวคนดีวันนี้ ขอติดตามโครงการสานฝัน ปันใจให้น้อง ที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน และยังเป็นการกระตุ้นให้คนในสังคมลุกขึ้นมาทำความดี ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 8 แล้ว โดยจุดหมายของเราในวันนี้ก็คือ โรงเรียนวัดสำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมี นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 420 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และทางโรงเรียนก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนที่จะนำมาเป็นสื่อในการเรียนการสอน รวมถึงอาคารเรียนก็ต้องการการบูรณะซ่อมแซม
 
กิจกรรมในวันนี้ก็มีตั้งแต่การนำของมามอบให้กับน้อง ๆ นักเรียน ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ทาสีอาคารใหม่ 2 หลัง และยังมอบทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุน และทุนอาหารกลางวัน เพื่อให้โรงเรียนนำไปจัดสรรให้กับเด็กนักเรียน เป็นการมอบความสุข แบ่งปันรอยยิ้ม และสร้างเสียงหัวเราะผ่านกิจกรรมที่ให้น้อง ๆ ได้ออกมาแสดงความสามารถร่วมกัน

ไม่ใช่แค่เพียง น้อง ๆ นักเรียนและผู้ปกครองที่มีความสุข ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้ให้ต่างก็มีความสุขที่ได้แบ่งปัน สานฝัน สร้างอนาคตให้กับน้อง ๆ เป็นการแบ่งปันรอยยิ้มตามเป้าหมายโครงการอย่างแท้จริง

นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ
สนามข่าวคนดี รายงาน

Tag : สานฝัน ปันใจให้น้อง โครงการสานฝัน ปันใจให้น้อง โรงเรียนวัดสำโรง