ภาครัฐจับมือเอกชนตั้งเป้าไทยเป็นฮับด้านนวัตกรรมส่วนผสมอาหาร

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 07:07 น.

Views

ภาครัฐจับมือภาคเอกชน ผลักดันผลงานวิจัยต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยใช้นวัตกรรมเพิ่มศักยภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันภาครัฐมุ่งหวังที่จะผลักดันให้ไทยก้าวไปเป็นฮับด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร เพราะมีปัจจัยส่งเสริมหลายด้าน ทั้งวัตถุดิบที่มีจำนวนมากและหลากหลาย ขณะที่ภาครัฐก็มีการส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยี แต่การที่ไทยจะก้าวไปถึงจุดมุ่งหมายได้ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญต้องตระหนักถึงความสำคัญในการใช้นวัตกรรมอย่างแท้จริง และนำมาใช้ในการผลิตสินค้าอย่างจริงจัง  

ผู้ประกอบการด้านข้าวของไทย เปิดเผยว่า หลังจากทำวิจัยเรื่องข้าวมานานถึง 6 ปี ก็ทำให้ค้นพบส่วนประกอบอาหารที่มีประโยชน์จากเมล็ดข้าว ซึ่งเป็นการใช้นวัตกรรมมาช่วยในการผลิต ปัจจุบันจึงสามารถเพิ่มมูลค่าข้าวได้หลายเท่าตัว และยังสามารถขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศได้

ขณะที่ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน คาดหวังให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถพัฒนาสินค้าและเสริมศักยภาพในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกันจัดงาน เอฟไอ-เอเชีย ซึ่งมีการจัดแสดงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารทั้งจากไทยและต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจุดประกายด้านนวัตกรรม หรือฟังการสัมมนาวิชาการนานาชาติในหัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมส่วนผสมอาหารสำหรับสังคมผู้สูงอายุ สามารถไปร่วมงานได้ที่ ไบเทคบางนา 13-15 กันยายนนี้

Tag : ฮับด้านนวัตกรรมส่วนผสมอาหาร ไทยเป็นฮับด้านนวัตกรรมส่วนผสมอาหาร ส่วนผสมอาหาร อาหาร