กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ 15 ก.ย.นี้

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยยอดผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อย ขณะนี้มี 11.4 ล้าน คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียน 14.1 ล้านคน โดยข้อมูลที่พบว่าผู้เข้าลงทะเบียนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความจริง ซึ่งกระทรวงการคลัง จะบันทึกรายชื่อผู้ที่ให้ข้อมูลผิดไว้ เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้น หากมาลงทะเบียนในปีต่อไป โดยขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดจะพิจารณาข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจากวุฒิการศึกษา

ด้าน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากรัฐ ได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง และเว็บไซต์ของ www.epayment.go.th  หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 1359 Call Center ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารของรัฐที่เปิดรับลงทะเบียนทั้ง 3 แห่งรวมถึง กรมบัญชีกลาง โดยบอกหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด กระทรวงการคลัง จะนำส่งรายชื่อไปยังหน่วยงานที่กรมการปกครอง เห็นสมควร เพื่อติดประกาศรายชื่อ ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 29 กันยายนนี้ ผ่านเว็บไซต์ที่เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อ โดยกระทรวงการคลัง จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและประกาศผลการอุทธรณ์ ในวันที่ 24 ตุลาคมปีนี้

ขณะที่อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่าได้เริ่มทยอยส่งบัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อย ทั้ง 2 แบบ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนตั้งแต่วันที่ 21 กันยายนนี้ เป็นต้นไป โดยจะสามารถใช้สิทธิ์รับสวัสดิการจากรัฐ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. กรมบัญชีกลาง 02-270-6400

Tag : สวัสดิการแห่งรัฐ