ถนนดินโคลนราคา 17 ล้านบาท จ.ตาก

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

สภาพของถนนที่มีแต่ดินโคลน แน่นอนว่าชาวบ้านที่ต้องใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรต้องได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก บางคันติดหล่มโคลนอยู่ ชาวบ้านก็ต้องร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันดึงลาก และนี่ถึงขั้นต้องใช้แรงช้างมาช่วยฉุดดึงให้หลุดจากเส้นทางกันเลยทีเดียว
              
โดยผู้โพสต์ได้ระบุว่า ถนนดินโคลนนี้เป็นเส้นทางสัญจรในเขตตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง ระยะทาง 35 กิโลเมตร มีการใช้งบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงสูงถึง 17 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ แต่สภาพเส้นทางกลับมีแต่ดินโคลน เฉอะแฉะ ชาวบ้านกว่า 6 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องใช้เส้นทางนี้ในการเข้า-ออกหมู่บ้าน
              
นอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ยังแจ้งว่ากลุ่มชาวบ้านที่เข้ามารับจ้างขนหินและทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายดังกล่าว ได้ถูกหน่วยงานผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ โกงเงินไม่ยอมจ่ายค่าหินและทราย ตามที่มีการตกลงกันไว้กว่า 100,000 บาท อีกด้วย