งานแสดงนวัตกรรม IT 2017

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม เป็นประธานเปิดงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี IT แห่งปี หรือ CAT Network -Showcase 2017 ภายใต้แนวคิด "Thailand 4.0 Let's Rock" โดยจัดงานที่สยามพารากอน ภายในงานมีการสาธิตการใช้งานติดตามเรือประมง และการบริหารจัดการดูแลร้านค้า การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการใช้งานเครือข่ายระดับองค์กร และนวัตกรรมด้านการสื่อสารโทรคมนาคม โดยเปิดงานด้วยหุ่นยนต์เทคโนโลยี AI ซึ่งมีโปรแกรมการโต้ตอบอัจฉริยะ, เทคโนโลยี 3D Printing ซึ่งมาสาธิตการขึ้นรูปเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นได้จริง และการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วย