นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ลงพื้นที่เยียวยาชาวเกาะแรด

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

ที่ศาลาชายทะเล บ้านเกาะแรด หมู่ 6 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ได้จัดโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ลงพบปะประชาชนในพื้นที่เกาะแรด โดยได้ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ประชาชนเสนอปัญหาความต้องการ เพื่อนนำไปประมวลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่มีอยู่ในขณะนี้ 

ขณะที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา ได้ให้บริการความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายกับชาวบ้าน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง ได้ให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ทะเล ซึ่งผู้นำศาสนาได้ทำพิธีสวดดูอาร์ เพื่อขอพรจากพระเจ้าให้ปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์ และให้พี่น้องประชาชนหมู่บ้านเกาะแรดเกิดความสงบสุขต่อไป

ชาวบ้านเกาะแรดได้กล่าวชื่นชม ที่ส่วนราชการเข้ามาดูแลเอาใจใส่ให้คำปรึกษาในทุกด้านเป็นอย่างดี หลังจากประชาชนในหมู่บ้านเกิดเป็นคดีรุมโทรมหญิงวัย 15 ปี ขึ้น ทำให้ประชาชนที่นี่ได้รับผลกระทบทางด้านชื่อเสียงและจิตใจเป็นอย่างมาก