คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจตลาดชุมชน อบต.สนามแย้ ตอนที่ 1

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

การจัดทำตลาดชุมชน อบต.สนามแย้ แห่งนี้ อบต.สนามแย้ไม่มีงบประมาณ แต่ละปีได้รับงบประมาณ 26 ล้านบาท เป็นรายจ่ายประจำ 23 ล้านบาท เหลือพัฒนาให้ชุมชนแค่ 3 ล้านบาทต่อปี การทำโครงการต่างๆ จึงต้องขอสนับสนุนงบประมาณ

กรณีตลาดชุมชนฯ ก็ได้มีการประสานงานจากกรมส่งเสริมการปกปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อได้งบประมาณแล้วจึงหาผู้รับจ้าง โดยมี 2 รายจากจังหวัดราชบุรีเสนอราคาแข่งขันกัน อบต.สนามแย้ จึงทำสัญญาจ้างบริษัท “พงศ์เรืองรอง ก่อสร้าง” ให้ก่อสร้างตลาดชุมชนพื้นที่กว่า 4 ไร่ ที่หมู่ 4 บ้านไผ่แถว ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ค่าจ้าง 8.33 ล้านบาท เริ่มสัญญา 17 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุด 14 กุมภาพันธ์ 2559
 
สำหรับตลาดชุมชน อบต.สนามแย้ เปิดค้าขายเพียงวันเดียวคือวันอังคาร เพราะไม่ไกลจากพื้นที่นี้ก็มีตลาดแบบเดียวกัน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 12 จึงเชื่อว่า... นี่คือความล้มเหลวการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

วันพรุ่งนี้ จะไปตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างตลาดชุมชนของ อบต.สนามแย้ กัน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7