บึ้ม ยะลา ล่าสุด เจ้าหน้าที่เจ็บ 21 นาย

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 14:59 น.

Views

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค 4 แถลง หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด 3 จุด ในจังหวัดยะลา ว่า ได้สั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทำการรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนรวบรวมงานด้านการข่าวเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษ และ สั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และสมศักดิ์ศรีของชายชาติทหารที่ได้เสียสละแม้ชีวิต เพื่อความสงบสุขของพื้นที่และของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องสิทธิของกำลังพลของเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บทุกนายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่

แม่ทัพภาคที่ 4 ระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นความพยายามในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรง ให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยไม่คำนึงถึง ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเบื่อหน่าย ต่อการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดี ต่อการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงยึดมั่น ในหลักการบังคับใช้กฎหมายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และใช้งานการเมืองนำการทหารโดยแนวทางสันติวิธีในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุข ของพี่น้องประชาชนเป็นใหญ่

Tag : แม่ทัพภาคที่4 สถานการณ์ใต้ ระเบิด ยะลา