ศาล สั่ง มท.คืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 15:45 น.

Views

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่นจากห้วยส้าน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 351 คน หลังบุคคลทั้งหมดยื่นฟ้องรมว.มหาดไทยกับพวกรวม 4 ราย ไม่รับรองสัญชาติให้กับชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองเห็นว่าคำสั่งที่ไม่รับรองสัญชาตินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้กระทรวงมหาดไทยคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นทั้ง 351 คน

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ทนายความ กล่าวขอบคุณศาลปกครองกลางที่ให้ความเป็นธรรมให้กับชาวบ้าน โดยเหตุผลที่ทำให้ศาลมีคำสั่งคืนสัญชาติไทยให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ เพราะมีหลักฐานทางประวิติศาสตร์ว่าอาณาเขตที่คนกลุ่มนี้อยู่ เคยเป็นส่วนหนึ่งของสยาม แต่พลัดถิ่นไปเพราะไทยเสียดินแดนในปี 2411 จึงถือเป็นคนไทย รวมทั้งทางการเคยมีการขึ้นทะเบียนเป็นคนไทยพลัดถิ่นไว้แล้ว แต่ต่อมาเกิดความคลาดเคลื่อนทำให้ไม่รับรองสัญชาติไทยให้คนกลุ่มนี้ จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยยุติคดีเพียงเท่านี้ โดยไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากคนไทยเหล่านี้เสียสิทธิ์มานานแล้ว หากยื่นอุทธรณ์ก็จะทำให้คดียืดเยื้ออีกหลายปี และก่อนหน้านี้เคยมีคดีที่ศาลปกครองกลางตัดสินให้คืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นจำนวน 73 คนมาแล้ว กระทรวงมหาดไทยก็ดำเนินการให้โดยไม่มีการอุทธรณ์

ด้านนางสาวบุญปั๋น วงษ์คำเครือ อายุ 37 ปี ชาวบ้านบ้านวังผา หมู่ 4 อำเภอแม่ละมาด จังหวัดตาก หนึ่งในผู้ฟ้องคดีลำดับที่ 79 กล่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้าว่า รู้สึกดีใจมากที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาคืนสัญชาติไทยให้ เพราะจะได้สิทธิที่เสียไปคืนกลับมา โดยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น และหวังว่ากระทรวงมหาดไทยจะคืนสัญชาติไทยโดยไม่ยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด

Tag : ศาลปกครอง คนไทยพลัดถิ่น ห้วยส้าน แม่สอด ตาก