กรมควบคุมมลพิษ โล่ง ศาลสั่งชะลอจ่ายค่าโง่คองด่าน

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 17:36 น.

Views

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นให้ระงับการบังคับคดี ระหว่างรอการพิจารณาคดีใหม่ ส่งผลให้ในระหว่างนี้กรมควบคุมมลพิษไม่ต้องชำระเงินงวดที่สองและสามกับบริษัทคู่กรณี จนกว่าจะมีคำพิพากษาจากการพิจารณาคดีใหม่ โดยก่อนหน้านี้กรมควบคุมมลพิษได้มีการชำระเงินงวดแรกให้บริษัทไปเมื่อวันที่ 26 พ.ย.58 เป็นเงิน 3,174,581,566.04 บาท และ 21,713,855.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ

คดีนี้ กระทรวงการคลัง ยื่นคำร้องขอรื้อคดีสัญญาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปรากุาร หรือบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ขึ้นมาใหม่ หลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 10 ต.ค.57 ในคดีที่บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรวม 6 ราย ยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษ โดยศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษชำระค่าจ้าง ค่าเสียหายรวมดอกเบี้ย ตามข้อเรียกร้องเป็นเงินจำนวน 4,983 ล้านบาท และอีก 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 ก.พ. 46 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ รวมเป็นเงินกว่า 9 พันล้านบาท ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งศาลชั้นต้นได้รับเรื่องให้รื้อคดีและมีคำสั่งระงับการบังคับคดี ที่กรมควบคุมมลพิษต้องจ่ายให้บริษัทคู่กรณีงวดที่สองและสามเอาไว้ก่อน

Tag : ค่าโง่คลองด่าน กรมควบคุมมลพิษ วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง