พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้า ดังนี้

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 20:18 น.

Views

เวลา 15.47 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นางสายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย นำพระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร พร้อมคณะพระสังฆาธิการ เฝ้า ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย

นางโสมรพี ศรีประเสริฐ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 33 วาระ พ.ศ.2557-2559 เฝ้า กราบทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 34 วาระ พ.ศ.2559-2561 เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ โอกาสนี้ ประทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนาม ส.ส. และเข็มกลัดกรรมการสมาคมฯ แก่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 34 ด้วย

นางนฤวร ปันยารชุน นำคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการผลงานศิลปะของอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสอนศิลปะ "ฮ็อบบี้ เฮ้าส์" (Hobby House) พร้อมด้วยอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนฯ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงานฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำ คณะกรรมการสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ สมัย พ.ศ. 2560-2563 เฝ้า ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย

นางสาววาสนา รุ่งแสนทอง ลาทูรัส ประธานกรรมการบริหารบริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายกระเป๋าผ้ารุ่นพิเศษ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำผู้บริหาร ทันตแพทย์ และผู้แทนสโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการทันตสุขภาพ "เพื่อฟันที่คุณรัก" ปี พ.ศ. 2558 และ 2559 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภา ยามยาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภา สภากาชาดไทย