ประชาชนทุกเพศทุกวัย ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 20:22 น.

Views

วันที่ 14 ของการสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่อาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีประชาชนทยอยเดินทางไปสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเลือกงานจิตอาสาตามความถนัดของแต่ละบุคคล จาก 8 ประเภทงาน อาทิ งานโยธา, งานขนส่ง, งานแพทย์, งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร โดยจะปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคมนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ พระลานพระราชวังดุสิต หรือพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตนเอง สามารถสมัครได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ซึ่งเขตดุสิต และเขตพญาไท มีประชาชนทยอยไปสมัครเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เอกสารการสมัครคือ บัตรประชาชนฉบับจริง และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน

สำหรับต่างจังหวัด สมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ เช่นวันนี้ มีครู นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ และวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกกลุ่มอายุ ร่วมลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 1-12 กันยายนที่ผ่านมา มีผู้มาสมัครฯ รวม 9,923 คน ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนทยอยกันไปสมัครเป็นจิตอาสาโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งจังหวัดรวม 25 อำเภอ กว่า 24,000 คน

นอกจากนี้ ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ สมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลประจำประเทศนั้น เช่น ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.สหรัฐอเมริกา และกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งจิตอาสาทุกคนจะได้บัตรประชาชนจิตอาสา สีฟ้า และบัตรจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ แบ่งสีตามประเภทของงาน จำนวน 8 ประเภท นอกจากนี้ จิตอาสาที่สมัครใหม่จะได้รับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เสื้อโปโลสีดำ, หมวก, ผ้าพันคอ และปลอกแขน ส่วนจิตอาสาเดิมจะได้รับสิ่งของพระราชทานที่ยังไม่ได้รับพระราชทาน

โดยเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 17 ปี จะได้รับกระปุกออมสินพระราชทานเพิ่มเติมด้วย ซึ่งสามารถรับสิ่งของพระราชทานได้ในเดือนตุลาคมนี้ สำหรับวันนี้ มีผู้มาสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 84,184 คน

Tag : โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ