ประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทาน "โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ช่วยให้สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาดร่มรื่น

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 20:23 น.

Views

ประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทาน "โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ช่วยให้สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาดร่มรื่น ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ "หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายฯ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ภายในชุมชน เช่น ปัญหาขยะ น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย บริเวณชุมชนซอยศาลธนบุรี 17 หรือซอยยิ้มประยูร เขตภาษีเจริญ โดยมีประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานในโครงการ "หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ไปช่วยทำความสะอาดพื้นถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ ถางหญ้า เก็บขยะ ที่โรงเรียนฐานปัญญา ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา และขุดลอกโคลนตม กำจัดวัชพืช ผักตบชวาในลำกระโดงสาธารณะ

หลังดำเนินงานแล้วเสร็จ สภาพแวดล้อมในชุมชนมีความสะอาด น่าอยู่มากขึ้น ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี พร้อมช่วยกันดูแลชุมชน และร่วมมือร่วมใจที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ส่วนพื้นที่บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 62ฯ ที่ประชาชนจิตอาสาช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้าในพื้นที่รกร้าง ทำให้ภูมิทัศน์มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น และทำให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ทางศูนย์ฯ จึงมีแผนจะพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนของผู้ที่ไปใช้บริการ สำหรับปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ติดลำกระโดงสาธารณะในช่วงที่ฝนตกหนัก ปัจจุบัน มีการระบายน้ำไปสู่คลองราชมนตรีซึ่งเป็นคลองหลักได้ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทาน "โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ช่วยให้สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาดร่มรื่น ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการจิตอาสา