คณะบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 20:23 น.

Views

ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 10.00 น. พระเทพมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในบท "อุปปาทสูตร" มีเนื้อหาเกี่ยวกับสามัญญลักษณะของสังขารทั้งปวง อันได้แก่ อนิจจัง คือความไม่เที่ยง, ทุกขัง คือความไม่ทน หรือเป็นทุกข์ และอนัตตา คือ ความเป็นอนัตตา หรือความไม่ใช่ตน ซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติ หากทุกคนเข้าใจสามัญญลักษณะนี้ จะเกิดความตระหนักถึงสัจธรรมของโลก ทำให้เกิดความไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวง สามารถดำเนินชีวิตในทางสายกลางได้อย่างสม่ำเสมอ อันจะส่งผลทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิผล โดยในช่วงนี้มี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์, บริษัท แอลพีจี คอนซัลแตนท์ จำกัด และมูลนิธิพุทธจตุรพิธพรชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

เวลา 14.30 น. มีเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล อาทิ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1, บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด มหาชน, บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และชมรมชีวานุภาพ โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา และสดับปกรณ์

เวลา 17.00 น. มีเจ้าภาพ อาทิ บริษัท สหฟาร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท โชติเทวัญ จำกัด, บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด, บริษัท ชิงธง จำกัด และสมาคมอ่างทอง มีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา และสดับปกรณ์

เวลา 19.00 น. มีพระพิธีธรรม 8 รูป สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ โดยมีเจ้าภาพ อาทิ สมาคมสโมสรราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์, กลุ่มบริษัทซีดีจี, บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด มหาชน และสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย

ขณะที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์มาตลอด 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ โดยทุกคนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับภาพพระราชทาน พร้อมทั้งอาหาร ของว่าง และน้ำดื่มพระราชทาน ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันซื้อไดอารีภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา และอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติ สำหรับวานนี้ มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 46,938 คน

และที่บริเวณสนามหลวง ประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 142 คน ไปคอยอำนวยความสะดวก แจกน้ำดื่มและอาหารแก่ประชาชนที่รอเข้าแถวไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ และบางส่วนช่วยเตรียมประกอบอาหารและขนม ตลอดจนเก็บขยะโดยรอบพื้นที่สนามหลวง

Tag : เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ กราบถวายบังคมพระบรมศพ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ