รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ไปเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และมหาสารคาม

วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 20:24 น.

Views

ที่ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม พลโทธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ไปติดตามและเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 58 ราย และจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 25 ราย โดยเป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ที่บาดเจ็บพิการจากการรบป้องกันประเทศชาติ รวมทั้งข้าราชการครูที่ถูกทำร้ายจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กลับมาอยู่ภูมิลำเนาเดิม รวมทั้งสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยสมาชิกด้านความเป็นอยู่ ฟื้นฟูสภาพความพิการ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ในการนี้ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล มาทำการตรวจสภาพความพิการ, ตรวจสภาพขาเทียม, การมอบเงินช่วยเหลือรายเดือนตามสภาพความพิการ และการรับคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯในเรื่องต่าง ๆ แก่สมาชิก ตลอดจนแนะนำการฝึกอาชีพ ให้สมาชิกนำความรู้ไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว

Tag : มูลนิธิสายใจไทย สมาชิกสายใจไทย