ศาลสูงสุดยันตามคำสั่งศาลชั้นต้น งดบังคับคดีค่าโง่คลองด่าน ระหว่างรอพิจารณาใหม่

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 08:15 น.

Views

ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้น ให้งดการบังคับคดีค่าโง่คลองด่าน ระหว่างรอการพิจารณาคดีใหม่

เป็นคำสั่งกรณีกระทรวงการคลัง ยื่นคำร้องขอรื้อคดีสัญญาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ หรือบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านใหม่ หลังศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ให้รื้อคดี และมีคำสั่งระงับการบังคับคดี ที่กรมควบคุมมลพิษต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยให้ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรวม 6 ราย ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นเงินกว่า 9,000 ล้านบาท 

โดยศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นให้ระงับการบังคับคดี ระหว่างรอการพิจารณาคดีใหม่ ส่งผลให้ในระหว่างนี้กรมควบคุมมลพิษไม่ต้องชำระเงินงวดที่สองและสามกับบริษัทคู่กรณี จนกว่าจะมีคำพิพากษาจากการพิจารณาคดีใหม่ โดยก่อนหน้านี้กรมควบคุมมลพิษได้มีการชำระเงินงวดแรกให้บริษัทแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงินกว่า 3,100 ล้านบาท

ส่วนคดีอาญาที่ฟ้อง นายวัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กับพวกรวม 19 ราย ซึ่งเป็นกลุ่ม บริษัทวิจิตรภัณฑ์ฯ และพวกเป็นจำเลย ในความเป็นฐานฉ้อโกงที่ดิน และฉ้อโกงสัญญามูลค่า 1.9 พันล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างฎีกา โดยศาลชั้นต้นสั่งจำคุกกรรมการบริษัทและ นายวัฒนา รวม 11 คน ๆ ละ 3 ปี ส่วนศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ซึ่งคดียังอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลฎีกา

Tag : คดีค่าโง่คลองด่าน ค่าโง่คลองด่าน คลองด่าน นายวัฒนา อัศวเหม ฉ้อโกงที่ดิน ฉ้อโกง ฉ้อโกงสัญญา