ตำรวจช่วยเคลียร์ปัญหาขายฝากที่ดินนอกระบบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 05:00 น.

Views

ที่สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี พลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษาสัญญาบัตร 10 เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการปล่อยเงินกู้และเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยวันนี้ได้นัดลูกหนี้ กว่า 30 คน และ นายสุธี ธนนันท์ศิริ หรือเสี่ยเปี๊ยก เจ้าหนี้เงินกู้ เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี โดยมีการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ โดยมีตำรวจเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย

โดยการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ สามารถปรับสัญญาได้ทั้งหมด โดยในวันนี้ลูกหนี้ที่ชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ และมีการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับลูกหนี้ จำนวน 9 ราย เป็นโฉนดที่ดิน 2 ราย และเป็นที่ดิน ปปท. อีก 7 ราย รวมพื้นที่กว่า 400 ไร่ ส่วนลูกหนี้อีก 34 ราย เจ้าหนี้รับจะไปปรับโครงสร้างหนี้ให้ใหม่ โดยไม่คิดดอกเบี้ย และหากลูกหนี้รายใดจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินครบตามจำนวนที่กู้ยืมไปแล้ว เจ้าหนี้ก็พร้อมจะให้โฉนดที่ดินคืนกับลูกหนี้ทุกราย

พลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ถูกเอาเปรียบจากกลุ่มนายทุนเงินกู้ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชน