สะพานขาด ต้องลากแพข้ามลำห้วยแทน จ.ตาก

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 05:00 น.

Views

แพไม้ไผ่ที่ใช้ข้ามลำห้วยแทนสะพานที่ขาด ออกกำลังใช้แรงดึงลากแพข้ามฝั่งมา ซึ่งเจ้าของคลิปนี้เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล หรือหมออนามัยที่ประจำอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินลาด ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 ใน 5 หมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

เจ้าของคลิประบุว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลาก หมู่บ้านจะมีสภาพคล้ายเกาะ ถูกขนาบด้วยอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำแม่ตื่น เวลาจะข้ามฝั่งก็เลยต้องใช้แพไม้ไผ่แทนสะพานที่ถูกน้ำพัดจนพังเสียหาย

สำหรับคลิปที่เผยแพร่ออกมานี้ เพื่ออยากให้คนภายนอกได้เห็นถึงวิธีชีวิตอีกแง่มุมหนึ่งของสังคมไทยที่ยังมีประชาชนในอีกหลายพื้นที่ยังห่างไกลความเจริญ การเดินทางยังลำบากและยังต้องสู้กับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอีกด้วย