บวงสรวงพระเมรุมาศ

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 05:00 น.

Views

กรุงเทพมหานคร ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยกหลังคาบุษบก 7 ชั้น พระเมรุมาศจำลอง บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ประกอบโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ เพื่อลงสีตกแต่งงานจิตรกรรม และเตรียมประดับ นพปฎลมหาเศวตฉัตร สูง 22 เมตร

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการประกอบพิธีบวงสรวงการการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือวัดเขาพระงาม พระอารามหลวง ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี โครงสร้างพระเมรุมาศจำลอง สูง 23 เมตร จากพื้นถึงยอดฉัตร ทีมวิศวกรโยธาธิการ และผังเมืองลพบุรี จะก่อสร้างและตกแต่งแล้วเสร็จ ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้

ที่จังหวัดสุโขทัย จะใช้สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย เป็นสถานที่ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์และขณะนี้ การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดสุโขทัย ได้ติดตั้งโครงสร้างพื้นและเสาเหล็กแล้ว และเริ่มนำหลังคาซุ้มขึ้นประกอบ เตรียมปรับทัศนียภาพ ประดับดอกไม้รอบพระเมรุมาศจำลอง

เช่นเดียวกับงานก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่จังหวัดมุกดาหาร มีความก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ 80 พร้อมขึ้นโครงเหล็กองค์พระเมรุมาศ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองมุกดาหาร ได้เริ่มตกแต่งพระเมรุมาศจำลอง และสถานที่โดยรอบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้

ลุงเกริ่น เขียนชื่น อายุ 65 ปี ที่ล่องเรือกอและ มากับ นายมุกตา นาวี อายุ 30 ปี ชาวจังหวัดนราธิวาส ใช้เวลาเดินทางข้ามน้ำ ข้ามทะเล เมื่อวานนี้ ได้ล่องเรือเดินทางมาขึ้นท่าพระจันทร์ และได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 สมดังตั้งใจ

ขณะที่ดอกไม้จันทน์ ที่ประดิษฐ์จากใจของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำมามอบให้กับสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มีกว่า 8,000,000 ดอกแล้ว ซึ่งมากกว่ายอดที่ตั้งไว้ 3,000,000 ดอก  ล่าสุดทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้นำมามอบ 199,999 ดอก กรุงเทพมหานคร ยังเปิดรับต่อเนื่อง และจะจัดสรรดอกไม้จันทน์ ไว้รองรับประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธีฯ