สั่งรถธงฟ้าเคลื่อนที่รับบัตรสวัสดิการ

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 05:00 น.

Views

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับกรมบัญชีกลางว่า ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นวันที่ผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรได้ โดยสามารถซื้อสินค้าจำเป็นจากร้านธงฟ้าประชารัฐ ประมาณ 2,000 แห่ง ที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC ไว้แล้ว ส่วนร้านธงฟ้าประชารัฐที่เหลืออีกกว่า 6,000 แห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งติดตั้งเครื่อง EDC ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ ซึ่งที่ผ่านมาการติดตั้งเครื่อง EDC มีปัญหาติดขัดหลายอย่าง ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

ทั้งนี้เป็นห่วงว่า การที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ยังติดตั้งเครื่อง EDC ไม่ทั่วถึง อาจทำให้ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงสินค้าราคาถูกได้ กระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมจัดทำ หน่วยธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ หรือ โมบาย ยูนิต นำสินค้าธงฟ้าประชารัฐจำหน่ายบนรถยนต์ และมีเครื่อง EDC รองรับการชำระค่าสินค้า เพื่อให้ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รูดซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น โดยรายการสินค้าที่จะจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จะมีกว่า 252 รายการ ใน 3 กลุ่มสินค้าหลัก ตามนโยบายของรัฐฯ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น, อุปกรณ์และชุดนักเรียน และสินค้าเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร

โดยเร็วๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะประชุมร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กว่า 920 อำเภอ เพื่อเชิญชวนและชี้แจง ในการร่วมทำร้านธงฟ้าโมบาย ยูนิต ให้ได้อย่างน้อยอำเภอละ 1 คัน เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ สู่ผู้มีรายได้น้อยครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด