ก.พาณิชย์ เตรียมเอาผิดผู้ค้าสุรา-บุหรี่ จงใจขายเกินราคา

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบร้านค้าส่งและร้านค้าปลีก ที่จำหน่ายสินค้าบุหรี่และสุรา ทุกวัน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ส่วนต่างจังหวัดก็ได้ประสานให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบด้วยเช่นกัน

หากพบผู้ค้ารายใดจงใจที่จะจำหน่ายราคาสูงเกินสมควร หรือปฏิเสธการจำหน่าย หรือถ่วงเวลาจำหน่ายจนส่งผลต่อราคาสินค้า ซึ่งรวมถึงสินค้าบุหรี่และสุราด้วย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าพบไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าบุหรี่ ซิกาแรต ยาสูบ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคาที่แสดงไว้ มีความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

นอกจากนี้ยังชี้แจงว่าสินค้าสุราและบุหรี่ เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลของกรมการค้าภายใน ไม่ได้ถูกประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม กรมการค้าภายใน มีหน้าที่เพียงคอยตรวจสอบให้ผู้ค้าต้องแสดงราคาจำหน่ายและไม่ให้จำหน่ายราคาสูงเกินสมควร

ส่วนเรื่องการกักตุนสินค้าเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ซึ่งสามารถจะดำเนินการตามกฎหมายได้ และสามารถเพิกถอน หรือพักใช้ใบอนุญาตจำหน่ายได้ รวมทั้งการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ให้ราคาจำหน่ายปรับเพิ่มสูงขึ้นตามภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น หากประชาชนพบผู้ค้ารายใดกักตุนสินค้า ปฏิเสธการจำหน่ายสุราและบุหรี่ สามารถร้องเรียนให้กรมสรรพสามิต ดำเนินการตามกฎหมายได้

Tag : ขายเกินราคา ก.พาณิชย์