กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรก

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

วันแรกของการเปิดให้ตรวจสอบผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ที่ลงทะเบียนไว้ ทยอยไปตรวจสอบว่าเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่ ที่ธนาคารอออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. อย่างต่อเนื่อง บางรายที่ไม่ผ่านคุณสมบัติได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติอีกรอบ

สำหรับการตรวจสอบผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ตรวจสอบด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th หรือ www.mof.go.th หรือ www.fpo.go.th โดยพิมพ์หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ลงไปในช่องที่กำหนด ระบบจะแจ้งผลทันที

ช่องทางที่ 2 โทรศัพท์ตรวจสอบผ่านสายด่วนของ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส., ธนาคารกรุงไทย, กรมบัญชีกลาง, และสำนักงานเขตของ กทม.ทั้ง 50 เขต

ช่องทางที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือที่สำนักงานเขตต่างๆ ของ กทม.  

โดยผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะสามารถติดต่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายนนี้ ที่หน่วยงาน หรือสาขาของธนาคารที่ได้ไปลงทะเบียนไว้

ส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถยื่นอุทธรณ์ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ได้ ภายในวันที่ 29 กันยายนนี้ ที่ธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ โดยกระทรวงการคลัง ประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th และโทรศัพท์สายด่วนของ 6 หน่วยงาน