รัฐบาลเชิญชวนจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติ

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เริ่มวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรก รัฐบาลจึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธาน ในวันที่ 28 กันยายน เวลา  8.00 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง และตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย พร้อมการจัดนิทรรศการวันพระราชทานธงชาติไทย และมอบตราสัญลักษณ์ "100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ" รวมถึงการขับร้องเพลงประสานเสียงเพลง "ธงชาติไทย"

จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย กันอย่างพร้อมเพรียงในวันและเวลาเดียวกันนี้