พล.อ.อนุพงษ์ วอนอย่าใช้ความรู้สึกประเมิน เรือเหาะ

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 13:27 น.

Views

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณีที่กองทัพบก ปลดระวางการใช้งานเรือเหาะตรวจการณ์ ว่า ไม่ทราบใครเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพของเรือเหาะ แต่ย้ำมูลค่าจัดซื้อรวม 350 ล้านบาท แบ่งเป็นราคาตัวกล้อง 250 ล้านบาท จำนวน 5 ตัว ซึ่งขณะนี้ตัวกล้องยังสามารถใช้การได้ดี โดยติดไว้กับแท่น เฮลิคอปเตอร์ 3 ลำ ส่วนอีก 2 ตัว ติดอยู่ที่เรือเหาะ   ขณะที่ตัวเรือเหาะ โรงเก็บ และ ค่าฝึกอบรม รวมประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งการประเมินคุณภาพใช้การได้หรือไม่อยู่ที่กองทัพบก หากมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบทุจริต ส่วนตัวก็เห็นด้วย เพราะจะได้ไม่นำมาวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่มีข้อมูล  แม้การจัดซื้อเรือเหาะจะเกิดขึ้นในสมัยที่ตนเองดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก แต่หากจะตรวจสอบก็ต้องไปดูว่าใครเกี่ยวข้องบ้าง ทั้งการตรวจรับ ประมูล การทำสัญญา ซึ่งเป็นอำนาจของกองทัพบก ส่วนการปรับเปลี่ยนสภาพการใช้งานของเรือเหาะตรวจการณ์จะทำได้ในรูปแบบใดบ้าง ไม่สามารถบอกได้ เพราะตนเองพ้นจากตำแหน่งมานานแล้ว ย้ำเรียกร้องทุกฝ่ายศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะหากเข้าใจผิดในช่วงเริ่มต้น ก็จะเข้าใจโครงการจัดซื้อนี้ผิดไปด้วย วอนอย่าใช้ความรู้สึกประเมินความคุ้มค่า

Tag : พล.อ.อนุพงษ์ เรือเหาะตรวจการณ์