พบแผน “กลุ่ม BRN” จ้องป่วนชายแดนใต้อีกหลายจุด

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 13:34 น.

Views

หน่วยข่าวด้านคงทางทหาร แจ้งเตือนทุกหน่วยเฝ้าระวังป้องกัน หลังจากพบว่าแกนนำกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ระดับหัวหน้าสั่งการ เคลื่อนไหวพยายามจะก่อเหตุในช่วงเดอืนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ จึงพยายามที่จะก่อตุอีกในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ โดยเป้าหมายอยู่ในเขตเศรษฐกิจ สถานที่ราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ระบบสาธารณูปโภค และการก่อเหตุพร้อมกันหลายจุด ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เกิดผลทางด้านจิตวิทยา และงานการเมืองของกลุ่มขบวนการ เพื่อแสดงศักยภาพ อีกทั้งลดความน่าเชื่อถือของกลุ่มมาราปาตานี ในกระบวนการพูดคุยสันติสุข

ขณะที่ทั้งตำรวจ และฝ่ายปกครองเตรียมปรับแผน หลังจากแกนนำกลุ่ม BRN ที่เคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านปรับเปลี่ยนแนวทางในการต่อสู้ จากการใช้ยุทธวิธีการต่อสู้ทางรทหาร มาเป็นงานทางการเมือง ซึ่งการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ จะถูกนำไปใช้ในทางการพูดคุยสันติสุข  ที่กำลังดำเนินการอยู่ และจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ขในเรื่องของการต่อรอง และการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ BRN ต้องการด้วย

Tag : สั่งคุมเข้มชายแดนภาคใต้ หลังพบแผน BRN จ้องป่วนหลายจุด จ.ปัตตานี