คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจตลาดชุมชน อบต.สนามแย้ ตอนที่ 2

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการตลาดชุมชนที่หมู่ 4 บ้านไผ่แถว ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 12 และเจ้าหน้าที่ สตง.กาญจนบุรี ขยายผลตรวจสอบสัปดาห์ที่แล้ว พบว่า อบต.สนามแย้ ทำโครงการนี้ ได้งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

จากนั้น อบต.สนามแย้ ทำสัญญาจ้างบริษัท พงศ์เรืองรอง ก่อสร้าง ให้ก่อสร้างตลาดชุมชนแห่งนี้ ค่าจ้าง 8,330,000 บาท เริ่มสัญญา 17 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุด 14 กุมภาพันธ์ 2559  ตลาดแห่งนี้เปิดค้าขายเพียง 1 วันต่อสัปดาห์ คือวันอังคาร โดยเปิดตลาดครั้งแรกวันที่ 5 เมษายน 2559 เนื่องจากชุมชนอื่นใกล้กับ อบต.สนามแย้ ก็มีตลาดนัดแบบนี้ถึง 2 แห่ง จึงต้องจัดสรรเวลาไม่ให้ตรงกัน ทำให้ใช้งานได้ไม่คุ้มค่า ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 12 จึงเห็นว่า นี่คือความล้มเหลวของการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

ขณะที่นายก อบต.สนามแย้ ยอมรับอยากนำงบประมาณที่ได้ทำโครงการพัฒนาด้านอื่น เช่น ศูนย์เด็กเล็ก และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งโรงสีข้าวชุมชน

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบโครงการนี้ สตง.พบข้อสังเกตคุณภาพงานก่อสร้างตลาด เช่น พื้นตลาดที่ปูด้วยพาราเคปซีล พังเสียหายหลายจุด เพราะ อบต.อนุญาตให้รถบรรทุกปุ๋ยเข้าไปในตลาด แต่ยังไม่มีการซ่อมแซม

ด้านผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 พบข้อสังเกตสัญญาก่อสร้างตลาดชุมชนแห่งนี้ ไม่มีการกำหนดรายละเอียดการบดอัดชั้นดิน จึงมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของพื้นตลาด

ส่วนงานเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 8 ต้น ต้นละ 44,800 บาท สตง.พบว่าชำรุดใช้งานได้เพียงต้นเดียว ยังไม่มีการซ่อมแซมเช่นกัน

ผลจากการตรวจสอบตลาดชุมชนโครงการนี้ นายก อบต.สนามแย้ รับปากจะแจ้งให้เอกชนคู่สัญญารีบซ่อมแซมงานที่ชำรุดพังเสียหาย เพื่อให้ตลาดมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเหมือนเดิม

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7