แนะประชาชนร้องอำเภอ ถอนสัญญาเอกชนเช่าป่าห้วยเม็ก

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 14:11 น.

Views

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าตรวจสอบ กรณีการอนุญาตให้ บริษัท เช่าที่ดินป่าห้วยเม็ก จังหวัดขอนแก่น ว่า ล่าสุดได้รับรายงาน จากคณะกรรมการกรมที่ดินที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยเฉพาะ ขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ เบื้องต้นพบว่า มีประชาชนที่ใช้ประโยชน์มาลงชื่อคัดค้าน แต่ในเอกสารจากอำเภอที่ส่งขึ้นมา กลับสรุปว่าไม่มีปัญหา จึงไม่น่าจะถูกต้อง เพราะเป็นข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นในขั้นตอนต่อไป จะต้องให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งหาก พบว่า ขั้นตอนดำเนินการชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ก็ยืนยันตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ใช้ได้ แต่ถ้าไม่ถูกต้อง เรื่องนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบ ทั้ง วินัย และอาญา ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนที่จะสรุปออกมา

ส่วนการยกเลิกให้ใช้พื้นที่ป่าห้วยเม็กนั้น พลเอกอนุพงษ์ บอกว่า เมื่อดูจากข้อมูลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ในชั้นนี้หากมีประชาชน ในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ ไปคัดค้านต่อนายอำเภอ ก็สามารถตั้งเรื่องดำเนินการได้ ก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเลิกตามอำนาจโดยไม่ต้องเสนอขึ้นมาที่กระทรวงหมาดไทย รวมถึงกรณีผู้ได้รับอนุญาตปรับพื้นที่จนเกินสภาพก็สามารถยกเลิกได้เช่นกัน

Tag : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ป่าห้วยเม็ก ขอนแก่น