ย้อนเวลาศึกษาประวัติศาสตร์ “ป้อมมหากาฬ”

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 16:50 น.

Views

ทีมข่าว7สีออนไลน์ พามาย้อนประวัติศาสตร์ผ่านคำบอกเล่าของชาวบ้านในชุมชนป้อมมหากาฬ ผ่านประเด็น "พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Living museum” อีกหนึ่งมุมทีน่าสนใจและเหมาะสำหรับการเรียนรู้  โดย ป้อมมหากาฬ ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ติดกับถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทางด้านหลังมีกำแพงเมืองพระนครที่หลงเหลืออยู่
สำหรับป้อมมหากาฬสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2326 เป็นป้อม 1 ใน 14 ป้อมที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันรักษาพระนคร มีลักษณะรูปแปดเหลี่ยม มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชั้น เป็นป้อมประจำพระนครด้านตะวันออก ปัจจุบันป้อมมหากาฬเป็น 1 ใน 2 ป้อมที่ยังคงเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานคร อีกป้อมหนึ่งคือป้อมพระสุเมร ทางกรุงเทพมหานคร และกรมศิลปากรได้บูรณะซ่อมแซมป้อมมหากาฬเมื่อคราวพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 และได้มีการบูรณะเรื่อยมาจนมีสภาพที่เห็นในปัจจุบัน

ขณะเดียวกันวันนี้ทีมข่าว7สีออนไลน์ได้สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบและการวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เจ้าของเพจ OBID ที่ได้มาแชร์ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาย่านนวัตกรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่จะร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ศึกษา และเป็นอีกมุมของประวัติศาสตร์  ร่วมค้นหาคำตอบผ่านการสนทนาผ่านวีดีโอกับคุณกมลวรรณ โกวิทวงศา

Tag : ป้อมมหากาฬ ชุนชน ประวัติศาสตร์