ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเอกชนเช่าพื้นที่ป่าชุมชนห้วยเม็ก

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 16:33 น.

Views

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับทราบรายงานเบื้องต้นจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่มีรองอธิบดีกรมที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบการอนุญาตใช้ที่สาธารณะประโยชน์ป่าชุมชนห้วยเม็ก อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นแล้ว โดยพบขั้นตอนการทำประชาคมไม่ปกติ เพราะไม่ปรากฏรายชื่อชาวบ้านคัดค้านในเอกสารที่อำเภอส่งขึ้นมา อีกทั้งยังสรุปว่าการอนุญาตใช้พื้นที่ไม่มีปัญหา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

พลเอกอนุพงษ์ บอกว่าเมื่อมีความชัดเจนว่ายังมีประชาชนใช้ประโยชน์และร้องคัดค้าน ก็สามารถเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเลิกได้โดยไม่ต้องเสนอมาที่กระทรวงมหาดไทยอีก  

ขณะที่ตำรวจ สภ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เร่งสอบปากคำชาวบ้าน 13 คน ที่อ้างว่าถูกสวมชื่อเข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ พร้อมหลักฐานลายมือชื่อมาใช้เปรียบเทียบกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประชาพิจารณ์ ว่าเป็นลายมือชื่อเดียวกันหรือไม่ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสำนวนการสอบสวนก่อนเรียกตัวผู้มีหน้าที่จัดทำรายชื่อมาให้ปากคำต่อไป

Tag : พื้นที่ป่าชุมชนห้วยเม็ก