รายงานพิเศษ : เพิ่มด่าน ตม.รับยกเลิกใบ ตม.6

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 16:33 น.

Views

เป็นเสียงของนักท่องเที่ยวคนไทย ที่ผ่านด่าน ตม. ท่าอากาศยานดอนเมือง หลังจากที่ไม่ต้องกรอกเอกสารแบบรายการบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ ใบ ตม.6 ที่รัฐบาลใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ยกเว้นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ต้องกรอกเอกสารดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้า หลังมีนักท่องเที่ยงตกค้างที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ แห่งละเกือบ 5,000 คน เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา

ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือ มีการเพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร จากเดิม 1,100 ตารางเมตร 21 ช่องตรวจ เป็น 1,710 ตารางเมตร 39 ช่องตรวจ พร้อมกับระดมเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้บริการนักท่องเที่ยว เชื่อว่าจะสามารถคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเฉลี่ย 2,340 คนต่อชั่วโมง จากเดิมที่ทำได้เพียง 1,500 คนต่อชั่วโมง เท่านั้น  

ส่วนที่หลายคนเป็นกังวลว่าบุคคลที่มีหมายจับจะเดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศได้หรือไม่ ได้รับคำยืนยันว่าระบบคอมพิวเตอร์จะแจ้งเตือนทันทีที่บุคคลดังกล่าวพิมพ์ลายนิ้วมือ หรือสแกนใบหน้า

Tag : ท่าอากาศยานดอนเมือง ด่าน ตม