กระดานข่าว : ตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการรัฐวันแรก และข่าวอื่นๆ

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 17:55 น.

Views

ตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการรัฐวันแรก
กระทรวงการคลัง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ววันนี้ สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์, โทรสายด่วนของ 6 หน่วยงาน ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน และสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 29 กันยายนนี้ โดยจะประกาศผลการตรวจสอบใหม่ 24 ตุลาคมนี้

เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานในเรือประมง
กรมประมง จะเปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในเรือประมง ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคมนี้ โดยนายจ้างที่ขาดแคลนแรงงานประมง ต้องไปแจ้งความต้องการแรงงาน ที่สำนักงานประมง 22 จังหวัดชายทะเล และให้แรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียน โดยทำสัญญาจ้างงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายนนี้

วาง 6 แนวทางแก้ปัญหาราคายางพารา
สภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ กำหนด 6 แนวทาง แก้ปัญหาราคายางพารา ได้แก่ เพิ่มปริมาณการใช้ยางในแต่ละประเทศ 10% ,จัดตั้งตลาดยางพารา ซื้อขายล่วงหน้าระดับภูมิภาค, ลดพื้นที่ปลูกยางลงในช่วง 9 ปี, จำกัดปริมาณส่งออกยาง ช่วงราคายางตกต่ำ, เพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง และรับเวียดนามเป็นสมาชิกใหม่

Tag : สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการรัฐ ขึ้นทะเบียนแรงงานเรือประมง แก้ปัญหาราคายางพารา