ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 20:00 น.

Views

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้ สำนักพระราชวัง จะดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงขอเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
15 กันยายน พุทธศักราช 2560

Tag : ประกาศสำนักพระราชวัง การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ปิดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ กราบถวายบังคมพระบรมศพ